Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Dosya Bulunamadı..
Sanayi İşletmelerine Uyarı !
Sanayi İşletmelerine Uyarı !
635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci ve 7’nci maddesi uyarınca, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek görevi Bakanlığımıza...
10 Şubat 2014 11:39
Font1 Font2 Font3 Font4

635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci ve 7’nci maddesi uyarınca, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. Maddesinde;
“Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya hu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. “

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda sanayi işletmelerinin yükümlülükleri şunlardır:

• Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
• Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
• Kanunun 5’inci maddesi gereği sanayi işletmesinin bir önceki yılla ilgili bilgilerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelinin yılbaşından itibaren 4(dört) ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur.
• 2. ,4. ve 5. Maddede yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
• Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.
• Yanlış ya da eksik beyanda bulunanlara kanunun 7. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
• Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere idari para cezası uygulanacaktır.

 

İlhan AYDIN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü

 


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa